Monday, November 8, 2010

009a - Rikkensbloggen - Vad har hänt under 2010? - liten intensiv skogsträdgård

Vi har påbörjat arbetet med att konvertera området kring de gamla fruktträden och bärbuskarna till något som kan liknas vid en skogsträdgård i det hänseendet att träd och buskar kommer kombineras med perenna plantor samt mer intensiva grönsaker.

http://www.youtube.com/watch?v=gpmbq2CGoJA&feature=youtube_gdat

Credit: thepermatechchannel

No comments:

Post a Comment