Monday, November 8, 2010

009b - Rikkensbloggen - Vad har hänt under 2010? - Grönsakslandet

har med hjälp av wwoofare iordningställt 130kvm grönsaksland med "the ultimate sheet mulching method" ;) Det är designat för 8års växtföljd med start 2011. Placeringen är superb i zon 1 med anknytning till husen, dagliga aktiviteter och ankorna - för att nämna några kopplingar.

http://www.youtube.com/watch?v=fnJRTV5GyrA&feature=youtube_gdat

Credit: thepermatechchannel

No comments:

Post a Comment