Tuesday, November 9, 2010

009c - Rikkensbloggen - Vad har hänt under 2010? - Kulturvård, 100m stenmur

Vi har i samråd med Länsstyrelsen åtagit oss att röja fri den stenmur som följer 100m längs Västeråkerns västkant. Muren är färdigställd mellan 1840-1865.

http://www.youtube.com/watch?v=lqIl3FyySvI&feature=youtube_gdat

Credit: thepermatechchannel

No comments:

Post a Comment