Tuesday, November 23, 2010

009f - Rikkensbloggen - Vad har hänt under 2010? - Ankor, hägn och hus

börjar bli larviga namn på dom här klippen nu... Har skaffat ankor under sommaren, fixat hägn och byggt hus. Tack wwoofare =) Ankorna är placerade i anslutning till grönsakslandet och längs det naturliga vattendraget, i utkanten av zon 1. Diverse odlingar har inletts i hägnet med positivt samspel med ankorna.

http://www.youtube.com/watch?v=vTuwLOugu8o&feature=youtube_gdat

Credit: thepermatechchannel

No comments:

Post a Comment